Liðskiptaendurhæfing

Meðferðin hentar einstaklingum með skerta færni í kjölfar bæklunaraðgerða, t.d. liðskiptaaðgerða.

Hvert er markmið meðferðarinnar?
Markmið meðferðarinnar er að auka líkamlega færni og þrek, draga úr verkjum og bæta andlega líðan. Einnig að auka hæfni til að lifa sem eðlilegustu lífi og auka lífsgæði. Veittur er stuðningur til varanlegra lífsstílsbreytinga og hvatning til sjálfshjálpar.

Þjálfun 
Líkamsþjálfun sem sniðin er að þörfum hvers og eins ýmist sem einstaklingsmeðferð eða hópmeðferð. Algengast er að þátttakendur stundi vatnsleikfimi eða aðra leikfimi af ýmsum toga, æfingar í tækjum, göngur, heilsuböð og slökun. Læknir metur þörf fyrir sjúkraþjálfun, sjúkranudd, nálastungur, vaxmeðferð og leirmeðferð.

Önnur meðferð
Þátttakandi getur fengið stuðning til reykleysis, stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi eða hjúkrunarfræðingi og viðtöl hjá næringarráðgjafa eftir því sem ástæða þykir til. Lögð er áhersla á slökun sem hluta af meðferð.

Fræðsla
Á Heilsustofnun er margþætt fræðsla í boði fyrir gesti. Þar á meðal er fræðsla um eðli sjúkdóma og þætti sem geta bætt líðan og aukið færni. Einstaklingar eru sérstaklega hvattir til að mæta í eftirtalda fyrirlestra: Færni og heilsa, heilsusamlegt mataræði, svefn, gildi þjálfunar, heilbrigt líf - alltaf og forgangsröðun og skipulag. Í síðustu viku dvalar býðst svo aðstoð við að skipuleggja áframhaldandi heilsuáætlun til að viðhalda árangri dvalarinnar.

Hver er lengd meðferðar?
Lengd meðferðar er að öllu jöfnu fjórar vikur. 

Hverjir koma að meðferð ?
Á Heilsustofnun er starfandi þverfaglegt teymi fagfólks sem vinnur saman að framkvæmd meðferðar. Í teyminu eru: læknir, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfari, sjúkranuddari, íþróttafræðingur.

Við fáum reglulega reynslusögur frá gestum okkar og hér getur þú séð hvað þeir segja um dvöl sína á Heilsustofnun.

Skoða ummæli