Vinsamlegast kynnið ykkur nýjustu fréttir vegna COVID-19 veirunnar – fréttirnar eru uppfærðar reglulega. Fara á vef Landlæknisembættisins
 

Verkjameðferð

Meðferðin hentar einstaklingum á vinnufærum aldri með langvarandi stoðkerfisverki, þar á meðal vefjagigt. Hún hentar fólki sem enn er á vinnumarkaði en einnig þeim sem eiga í erfiðleikum með að halda starfsþreki eða jafnvel hafa þurft að hætta á vinnumarkaði.
Unnið er annars vegar í verkjahóp og hins vegar á verkjalínu.

Meðferð í verkjahóp er góður kostur fyrir stóran hóp fólks með langvinna verki. Meðferð á verkjalínu er fyrst og fremst ætluð fólki með langvinna verki sem getur af einhverjum ástæðum ekki nýtt sér meðferð í verkjahópnum. Einnig fer fólk sem kemur aftur á stofnunina eftir að hafa verið í verkjahóp inn á verkjalínu og fær þá framhaldsmeðferð. Meðferð á verkjalínu getur hentað fólki sem hefur nýlega gengist undir aðgerð vegna stoðkerfisvandamála svo sem vegna brjóskloss. Þó þarf að vera liðinn sá tími sem nauðsynlegur er fyrir gróanda, oftast um 4-6 vikur frá aðgerð.

Hvert er markmið meðferðarinnar?
Markmiðið er að einstaklingurinn auki færni í sínum daglegu athöfnum og öðlist getu til að taka virkari þátt í samfélaginu. Að hann auki lífsgæði sín með því að öðlast hæfni í eigin bjargráðum, læri að virða mörk sín og öðlist færni í að finna jafnvægi milli hreyfingar og hvíldar. Unnið er að því að hver einstaklingur efli líkamsvitund sína, bæti beitingu líkamans og auki líkamlegan þrótt. Að hann vinni á virkan hátt að bættri andlegri líðan, bæti svefn, læri streitustjórnun, öðlist getu til að stjórna ástandi sínu og bæti úthald í daglegu lífi. Þátttakandi á svo í lok meðferðar að leggja drög að framhaldinu með aðstoð fagfólks og marka upphafið að breyttum lífsstíl.

Þjálfun
Áhersla er lögð á hópefli, fræðslu, þjálfun, hvíld og hugleiðslu. Einstaklingurinn er hvattur til að læra að nota hugleiðslu og líkamsvitundaraðferðir til að takast á við andleg og líkamleg einkenni sem tengjast langvinnum verkjum. Grunnur er lagður að sjálfshjálp og ráðleggingar veittar um framhaldið. Á meðferðarskrá verkjahóps er margs konar hópþjálfun, fræðsla, slökun og hugleiðsla. Lögð er áhersla á að einstaklingurinn læri að nota hugleiðslu til að takast á við andleg einkenni í tengslum við langvinna verki.

Aðferðin sem notuð er kallast núvitund (e. mindfulness meditation). Líkamsvitund er notuð til að þjálfa einstaklinginn í að greina á milli æskilegrar og óæskilegrar líkamsstöðu og hreyfinga. Þannig aukast gæði hreyfinga í daglegu lífi og fólk lærir að beita sér meðvitað. Líkamsvitund og gjörhygli tengjast á ýmsan hátt þar sem verið er að vinna með upplifun einstaklingsins andlega og líkamlega. Í annarri hópameðferð svo sem göngu, leikfimi og vatnsleikfimi er vitund einstaklingsins virkjuð áfram og hann hvattur til að yfirfæra nýja færni á sitt daglega líf. Til að meðferðin skili langtímaárangri þarf hver og einn að vinna sjálfur að bættri líðan með ofangreindum aðferðum.

Eitt lykilatriðið í að læra inn á eigin mörk og bjargráð er að virkja sjálfan sig. Þess vegna er ekki veitt meðferðarnudd, nálastungur eða sprautumeðferð í verkjahóp. Einstaklingsmeðferð er í formi greiningar, skoðunar, ráðgjafar og stuðnings. Á meðferðarskrá verkjalínu er hópþjálfun, fræðsla, hvíld og slökun en einstaklingsmeðferð er metin af teyminu hverju sinni.

Önnur meðferð
Þátttakandi á verkjalínu getur fengið stuðning til reykleysis, stuðningsviðtöl hjá sálfræðingi eða hjúkrunarfræðingi og viðtöl hjá næringarráðgjafa eftir því sem ástæða þykir til.

Fræðsla
Boðið er upp á fræðslu og umræðufundi er varða heilsu og færni þar sem tekin eru fyrir ýmis málefni sem brenna á flestum þeim sem þjáðst hafa af langvinnum verkjum. Í síðustu viku dvalar býðst svo aðstoð við að skipuleggja áframhaldandi heilsuáætlun til að viðhalda árangri dvalarinnar.

Hver er lengd meðferðar?
Lengd meðferðar er að öllu jöfnu fjórar vikur. 

Hverjir koma að meðferð?
Hópur fagfólks vinnur saman að framkvæmd verkjameðferðarinnar. Í teyminu starfa læknir, hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfarar, íþróttakennari, sjúkraliði og sjúkranuddari. Einnig hefur teymið aðgang að sálfræðingum og næringarráðgjafa eftir þörfum. Áhersla er lögð á góða samvinnu þátttakenda og fagaðila að því að undirbúa breytingar á lífsstíl sem nauðsynlegar eru í daglegu lífi til að ná árangri.

Læknisfræðilegar meðferðir

Við fáum reglulega reynslusögur frá gestum okkar og hér getur þú séð hvað þeir segja um dvöl sína á Heilsustofnun.

Skoða ummæli